logo hjemmeside

Personvernerklæring

Vi respekterer personvernet ditt og er forpliktet til å beskytte det gjennom vår overholdelse av denne personvernpolicyen (“Policy”). Denne policyen beskriver hvilke typer informasjon vi kan samle inn fra deg eller som du kan gi (“personlig informasjon”) på marinedynamics.no, marinesmart.no eller hvorlangerbåtendin.no-nettstedet (“nettsted”), mobilapplikasjonen MarineSmart™, antennen MarineAir™ og knutepunktet MarineHub™ (samlet, “MarineSmart™”) og alle relaterte produkter og tjenester (samlet,? tjenester ?), og vår praksis for innsamling, bruk, vedlikehold, beskyttelse og avsløring av den personlige informasjonen. Den beskriver også hvilke valg du har tilgjengelig for vår bruk av dine personlige opplysninger, samt hvordan du kan få tilgang til og oppdatere den.

Denne policyen er en juridisk bindende avtale mellom deg (“bruker”, “du” eller “din”) og Marine Dynamics AS, Org.nr. 927411644, (“Marine Dynamics AS”, “vi”, “oss” eller “vår”). Hvis du inngår denne avtalen på vegne av en virksomhet eller annen juridisk enhet, representerer du at du har myndighet til å binde en slik enhet til denne avtalen, i så fall vil begrepene “Bruker”, “du” eller “din” referere til en slik enhet. Hvis du ikke har slik myndighet, eller hvis du ikke godtar vilkårene i denne avtalen, må du ikke godta denne avtalen og kan ikke få tilgang til å bruke nettstedet og tjenestene. Ved å få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene, erkjenner du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av vilkårene i disse retningslinjene. Denne policyen gjelder ikke praksis for selskaper som vi ikke eier eller kontrollerer, eller for enkeltpersoner som vi ikke ansetter eller administrerer.

Innsamling av personopplysninger

Du kan få tilgang til og bruke nettstedet uten å fortelle oss hvem du er eller avsløre informasjon som noen kan bruke til å identifisere deg som en spesifikk, identifiserbar person. Hvis du imidlertid ønsker å bruke noen av funksjonene som tilbys på tjenestene, kan du bli bedt om å oppgi visse personlige opplysninger (for eksempel navn, adresse, e-postadresse og båtidentifikasjonsnummer).

Vi mottar og lagrer all informasjon du bevisst gir oss når du kjøper, eller fyller ut skjemaer på nettstedet eller tjenestene. Når det er nødvendig, kan denne informasjonen inneholde følgende:

  • Kontaktinformasjon (som e -postadresse, telefonnummer, fødselsdato/p.nr./Org.nr. osv.)
  • Grunnleggende personlig informasjon (for eksempel navn, bostedsland osv.)

Noe av informasjonen vi samler inn er direkte fra deg via nettstedet og tjenestene. Vi kan imidlertid også samle inn personlig informasjon om deg fra andre kilder, for eksempel offentlige databaser og våre felles markedsføringspartnere. Nettstedet marinedynamics.no, hvorlangerbåtendin.no og marinesmart.no, benytter også informasjonskapsler (cookies) til å optimalisere funksjonalitet og registrere trafikk på nettstedet. Denne nettstedinformasjonen kan bli analysert på plattformer som for eksempel Google Analytics, Fathom Analytics eller andre tilsvarende tjenester.

Du kan velge å ikke gi oss din personlige informasjon, men da kan du ikke dra nytte av noen av funksjonene på tjenestene. Brukere som er usikker på hvilken informasjon som er obligatorisk, er velkommen til å kontakte oss.

Personvern for barn

Vi samler ikke bevisst inn noen personlig informasjon fra barn under 13 år. Hvis du er under 13 år, må du ikke sende inn personlig informasjon via nettstedet og tjenestene. Hvis du har grunn til å tro at et barn under 13 år har gitt oss personlig informasjon via nettstedet og tjenestene, kan du kontakte oss for å be om at vi sletter barnets personlige informasjon fra våre tjenester.

Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å overvåke barnas internettbruk og til å håndheve disse retningslinjene ved å instruere barna om aldri å gi personlig informasjon gjennom nettstedet og tjenestene uten deres tillatelse. Vi ber også alle foreldre og verger som overvåker omsorgen for barn, om å ta nødvendige forholdsregler for å sikre at barna blir instruert om å aldri gi ut personlig informasjon når de er online uten deres tillatelse.

Bruk og behandling av innsamlet informasjon

Vi opptrer som en behandlingsansvarlig og en databehandler når det gjelder GDPR når vi håndterer personopplysninger, med mindre vi har inngått en databehandlingsavtale med deg, i så fall vil du være behandlingsansvarlig og vi ville være databehandler.

Vår rolle kan også variere avhengig av den spesifikke situasjonen som involverer personlig informasjon. Vi opptrer i egenskap av en behandlingsansvarlig når vi ber deg om å sende inn dine personlige opplysninger som er nødvendige for å sikre din tilgang og bruk av nettstedet og tjenestene. I slike tilfeller er vi en behandlingsansvarlig fordi vi bestemmer formålene og midlene for behandlingen av personopplysninger og vi overholder databehandlerens forpliktelser i GDPR.

Vi opptrer i egenskap av en databehandler i situasjoner når du sender inn personlig informasjon gjennom nettstedet og tjenestene. Vi eier, kontrollerer eller tar beslutninger om de innsendte personopplysningene, og slike personopplysninger behandles bare i samsvar med instruksjonene dine. I slike tilfeller fungerer brukeren som gir personlig informasjon som en dataansvarlig i forhold til GDPR.

For å gjøre nettstedet og tjenestene tilgjengelige for deg, eller for å oppfylle en juridisk forpliktelse, må vi kanskje samle inn og bruke visse personlige opplysninger. Hvis du ikke gir informasjonen vi ber om, kan det være at vi ikke kan gi deg de forespurte produktene eller tjenestene. All informasjonen vi samler inn fra deg kan brukes til følgende formål:

  • Levere produkter eller tjenester
  • Sende markedsføring og salgsfremmende kommunikasjon
  • Svar på henvendelser og tilby støtte
  • Forbedre brukeropplevelsen
  • Kjøre og drifte nettstedet og tjenestene

Behandlingen av dine personlige opplysninger avhenger av hvordan du samhandler med nettstedet og tjenestene, hvor du befinner deg i verden, og hvis ett av følgende gjelder: (i) du har gitt ditt samtykke til ett eller flere spesifikke formål; dette gjelder imidlertid ikke når behandlingen av personopplysninger er underlagt europeisk personvernlovgivning; (ii) informasjon er nødvendig for gjennomføringen av en avtale med deg og/eller for eventuelle forpliktelser før avtalen; (iii) behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse du er underlagt; (iv) behandling er relatert til en oppgave som utføres i allmenn interesse eller under utøvelse av offentlig myndighet som er tillagt oss; (v) behandling er nødvendig for formålene med de legitime interessene som forfølges av oss eller av en tredjepart.

Vi bruker følgende juridiske grunnlag som definert i GDPR når vi samler inn og behandler dine personlige opplysninger:

  • Brukerens samtykke

 Vær oppmerksom på at under noen lovgivninger kan vi få lov til å behandle informasjon til du motsetter deg slik behandling ved å velge bort, uten å måtte trenge samtykke eller andre av de juridiske grunnlagene ovenfor. Uansett vil vi gjerne klargjøre det spesifikke juridiske grunnlaget som gjelder for behandlingen, og spesielt om levering av personopplysninger er et lovpålagt eller kontrakts krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt.

Betalingsprosessering

I tilfelle Tjenester krever betaling, må du kanskje oppgi kredittkortopplysningene dine eller annen betalingsinformasjon, som utelukkende brukes til å behandle betalinger. Vi kan bruke tredjeparts betalingsbehandlere (“betalingsbehandlere”) for å hjelpe oss med å behandle betalingsinformasjonen din sikkert.

Betalingsbehandlere følger de nyeste sikkerhetsstandardene som administreres av PCI Security Standards Council, som er en felles innsats av merker som Visa, MasterCard, American Express og Discover. Sensitiv og privat datautveksling skjer over en SSL -sikret kommunikasjonskanal og er kryptert og beskyttet med digitale signaturer, og nettstedet og tjenestene overholder også strenge standarder for å skape et så sikkert miljø som mulig for brukerne. Vi vil bare dele data med betalingsbehandlerne i den grad det er nødvendig for å behandle betalingene dine, refundere betalinger og håndtere klager eller spørsmål knyttet til betalinger og refusjon.

Vær oppmerksom på at betalingsbehandlerne kan samle inn personlig informasjon fra deg, slik at de kan behandle betalingene dine (f.eks. Din e -postadresse, adresse, kredittkortinformasjon og bankkontonummer) og håndtere alle trinnene i betalingsprosessen gjennom sine systemer, inkludert datainnsamling og databehandling. Betalingsbehandlernes bruk av dine personlige opplysninger styres av deres respektive personvernpolicyer som kan inneholde, eller ikke inneholde personvernbeskyttelse som like beskyttende som våre retningslinjer. Vi anbefaler at du leser deres respektive personvernregler.

Avsløring av informasjon

Avhengig av de forespurte tjenestene eller etter behov for å fullføre en transaksjon eller tilby en tjeneste du har bedt om, kan vi dele informasjonen din med våre tilknyttede selskaper, samarbeidende selskaper og tjenesteleverandører (samlet “tjenesteleverandører”) som vi stoler på for å hjelpe med driften av Nettstedet og Tjenestene som er tilgjengelig for deg og hvis personvernregler er i samsvar med våre eller som samtykker i å følge våre retningslinjer med hensyn til personlig informasjon. Vi vil ikke dele personlig identifiserbar informasjon med tredjeparter og vil ikke dele informasjon med ikke -tilknyttede tredjeparter.

Tjenesteleverandører er ikke autorisert til å bruke eller avsløre informasjonen din, med mindre det er nødvendig for å utføre tjenester på våre vegne eller overholde lovkrav. Tjenesteleverandører får informasjonen de trenger bare for å utføre sine utpekte funksjoner, og vi gir dem ikke fullmakt til å bruke eller avsløre informasjon for egen markedsføring eller andre formål.

I tilfelle vi går gjennom en virksomhetsovergang, for eksempel en fusjon eller oppkjøp av et annet selskap, eller salg av hele eller deler av selskapets eiendeler, vil dine personlige opplysninger sannsynligvis være blant de overførte eiendelene.

Oppbevaring av informasjon

Vi vil beholde og bruke dine personlige opplysninger i den perioden som er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, for å håndheve våre avtaler, løse tvister, og i tilfeller en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd eller tillatt ved lov.

Vi kan bruke aggregerte data som stammer fra ditt kundeforhold eller dine personlige opplysninger etter at du har oppdatert eller slettet den, men ikke på en måte som kan identifisere deg personlig. Når oppbevaringsperioden utløper, skal personopplysninger slettes. Derfor kan ikke retten til innsyn, retten til sletting, retten til utbedring og retten til dataportabilitet håndheves etter utløpet av oppbevaringsperioden.

Overføring av informasjon

Avhengig av hvor du befinner deg, kan dataoverføringer innebære overføring og lagring av informasjonen din i et annet land enn ditt eget. Dette vil imidlertid ikke omfatte land utenfor EU og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Hvis en slik overføring finner sted, kan du finne ut mer ved å sjekke de relevante delene av disse retningslinjene eller ta kontakt med oss.

Databeskyttelsesrettigheter i henhold til GDPR

Hvis du er bosatt i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (?EØS?), har du visse databeskyttelsesrettigheter, og vi tar sikte på å ta rimelige skritt for å la deg korrigere, endre, slette eller begrense bruken av dine personlige opplysninger. Hvis du ønsker å bli informert om hvilke personopplysninger vi har om deg, og hvis du vil at den skal fjernes fra systemene våre, kan du kontakte oss. Under visse omstendigheter har du følgende databeskyttelsesrettigheter:

(i) Du har rett til å trekke tilbake samtykke der du tidligere har gitt ditt samtykke til behandling av dine personlige opplysninger. I den utstrekning det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personlige opplysninger er samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Uttak vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før uttaket.

(ii) Du har rett til innsyn i om personopplysningene dine behandles av oss, avdekke visse aspekter av behandlingen og få en kopi av personlige opplysninger som behandles.

(iii) Du har rett til å bekrefte nøyaktigheten av informasjonen din og be om at den oppdateres eller korrigeres. Du har også rett til å be oss om å rette personopplysninger du mener er ufullstendige.

(iv) Du har rett til å protestere mot behandling av informasjonen din hvis behandlingen utføres på et annet juridisk grunnlag enn samtykke. Når personopplysninger behandles for allmenn interesse, under utøvelse av en offisiell myndighet som er tillagt oss, eller for de legitime interessene som forfølges av oss, kan du protestere mot slik behandling ved å angi en begrunnelse knyttet til din spesielle situasjon for å rettferdiggjøre innsigelsen.

(v) Du har under visse omstendigheter rett til å begrense behandlingen av dine personlige opplysninger. Disse omstendighetene inkluderer: riktigheten av dine personlige opplysninger bestrides av deg, og vi må bekrefte at de er korrekte; behandlingen er ulovlig, men du motsetter deg sletting av dine personlige opplysninger og ber om begrensning av bruken av den i stedet; vi trenger ikke lenger dine personlige opplysninger for behandling, men du krever at de oppretter, utøver eller forsvarer dine juridiske krav; du har protestert mot behandling i påvente av bekreftelse av om våre legitime grunner overstyrer dine legitime grunner. Når behandlingen har vært begrenset, vil slike personlige opplysninger bli merket tilsvarende, og med unntak av lagring, vil de bli behandlet bare med ditt samtykke eller for etablering, for å utøve eller forsvare juridiske krav, for å beskytte rettighetene til en annen naturlig person, eller juridisk person eller av hensyn til viktig offentlig interesse.

(vi) Du har rett til, under visse omstendigheter, å få slettet dine personlige opplysninger fra oss. Disse omstendighetene inkluderer: Personopplysningene er ikke lenger nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller behandlet på annen måte; du trekker tilbake samtykket til samtykkebasert behandling; du protesterer mot behandlingen under visse regler i gjeldende personvernlovgivning; behandlingen er for direkte markedsføring; og personopplysningene er ulovlig behandlet. Imidlertid er det unntak fra retten til sletting, for eksempel der behandling er nødvendig: for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet; for overholdelse av en juridisk forpliktelse; eller for etablering, for å utøve eller forsvare juridiske krav.

(vii) Du har rett til å motta dine personlige opplysninger som du har gitt oss i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format og, hvis det er teknisk mulig, å få det overført til en annen kontroller uten noen hindring fra oss, forutsatt at slik overføring ikke påvirker andres rettigheter og friheter.

(viii) Du har rett til å klage til en databeskyttelsesmyndighet om vår innsamling og bruk av dine personlige opplysninger. Hvis du ikke er fornøyd med resultatet av klagen direkte til oss, har du rett til å klage til din lokale databeskyttelsesmyndighet. For mer informasjon, vennligst kontakt din lokale databeskyttelsesmyndighet i EØS. Denne bestemmelsen gjelder, forutsatt at dine personlige opplysninger blir behandlet på automatiske måter og at behandlingen er basert på ditt samtykke, på en kontrakt du er en del av, eller på forpliktelser derav.

Hvordan utøve dine rettigheter

Alle forespørsler om å utøve dine rettigheter kan rettes til oss gjennom kontaktinformasjonen i dette dokumentet. Vær oppmerksom på at vi kan be deg om å bekrefte identiteten din før vi svarer på slike forespørsler. Din forespørsel må gi tilstrekkelig informasjon som gjør at vi kan bekrefte at du er personen du påstår å være, eller at du er den autoriserte representanten for en slik person. Hvis vi mottar forespørselen din fra en autorisert representant, kan vi be om bevis for at du har gitt en slik fullmakt fullmakt eller at den autoriserte representanten på annen måte har gyldig skriftlig fullmakt til å sende forespørsler på dine vegne.

Du må inkludere tilstrekkelige detaljer til at vi kan forstå forespørselen og svare på den. Vi kan ikke svare på forespørselen din eller gi deg personlig informasjon med mindre vi først bekrefter din identitet eller autoritet til å sende en slik forespørsel og bekrefter at personopplysningene gjelder deg.

Informasjonskapsler

Nettstedene og tjenestene våre bruker ?informasjonskapsler? for å gjøre din online opplevelse personlig. En informasjonskapsel er en tekstfil som er plassert på harddisken av en webside server. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller levere virus til datamaskinen din. Informasjonskapsler er unikt tilordnet deg, og kan bare leses av en webserver på domenet som ga informasjonskapselen til deg.

Vi kan bruke informasjonskapsler for å samle inn, lagre og spore informasjon for sikkerhet og tilpasning, og for statistiske formål. Vær oppmerksom på at du har mulighet til å godta eller avslå informasjonskapsler. De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler som standard, men du kan endre nettleserinnstillingene for å avvise informasjonskapsler hvis du foretrekker det.

Dataanalyse

Nettstedet og tjenestene våre kan bruke tredjeparts analyseverktøy som bruker informasjonskapsler, eller annen lignende informasjonsteknologi for å samle inn standard internettaktivitet og bruksinformasjon. Informasjonen som samles inn brukes til å lage statistiske rapporter om brukeraktivitet, for eksempel hvor ofte brukerne besøker nettstedet og tjenestene våre, hvilke sider de besøker og hvor lenge, etc. Vi bruker informasjonen fra disse analyseverktøyene for å overvåke ytelsen og forbedre våre Nettsted og tjenester. Vi bruker ikke tredjeparts analyseverktøy for å spore eller samle inn personlig identifiserbar informasjon om brukerne våre, og vi vil ikke knytte informasjon samlet fra de statistiske rapportene til noen individuell bruker.

Ikke spor signaler

Noen nettlesere har en «ikke spor»-funksjon som signaliserer til nettsteder du besøker at du ikke vil at nettaktiviteten din skal spores. Sporing er ikke det samme som å bruke eller samle informasjon i forbindelse med et nettsted. For disse formålene refererer sporing til innsamling av personlig identifiserbar informasjon fra forbrukere som bruker eller besøker et nettsted eller en online tjeneste når de beveger seg over forskjellige nettsteder over tid. Nettstedet og tjenestene sporer ikke besøkende over tid og på tvers av tredjeparts nettsteder. Noen tredjeparts nettsteder kan imidlertid holde oversikt over nettleseraktivitetene dine, noe som gjør dem i stand til å skreddersy det de presenterer for deg.

Sosiale medier-funksjoner (SoMe-funksjoner)

Nettstedene og tjenestene våre kan inneholde funksjoner på sosiale medier, for eksempel Facebook- og Twitter -knapper, Del denne -knapp, osv. (Samlet “Sosiale mediefunksjoner”). Disse sosiale mediefunksjonene kan samle inn IP -adressen din, hvilken side du besøker på nettstedet og tjenestene våre, og kan sette en informasjonskapsel for at funksjonene til sosiale medier skal fungere skikkelig. Sosiale mediefunksjoner hostes enten av deres respektive leverandører eller direkte på nettstedet og tjenestene våre. Dine interaksjoner med disse funksjonene på sosiale medier er underlagt personvernerklæringen til deres respektive leverandører.

Epost markedsføring

Vi kan tilby elektroniske nyhetsbrev som du frivillig kan abonnere på. Vi er forpliktet til å holde din e-postadresse konfidensiell og vil ikke avsløre e-postadressen din til tredjeparter, bortsett fra det som er tillatt i delen om bruk og behandling av informasjon eller for å bruke en tredjepartsleverandør til å sende slike e-poster. Vi beholder informasjonen som sendes via e-post i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

I samsvar med CAN-SPAM Act vil alle e-poster som sendes fra oss tydelig angi hvem e-posten er fra og gi klar informasjon om hvordan du kontakter avsenderen. Du kan velge å slutte å motta nyhetsbrevet eller markedsføring fra oss ved å følge instruksjonene for avmelding i e -postene eller ved å kontakte oss. Du vil imidlertid fortsette å motta viktige e -poster knyttet til ditt kundeforhold.

Lenker til andre ressurser

Nettstedet og tjenestene kan inneholde lenker til andre ressurser som ikke eies eller kontrolleres av oss. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for personvernpraksis for slike andre ressurser eller tredjeparter. Vi oppfordrer deg til å være oppmerksom når du forlater nettstedet og tjenestene, og til å lese personvernerklæringene for hver ressurs som kan samle inn personlig informasjon.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer informasjon du gir på dataservere i et kontrollert, sikkert miljø, beskyttet mot uautorisert tilgang, bruk eller avsløring. Vi opprettholder rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak i et forsøk på å beskytte mot uautorisert tilgang, bruk, modifisering og avsløring av personopplysninger i vår kontroll og varetekt. Imidlertid kan ingen dataoverføring over Internett eller trådløst nettverk garanteres.

Derfor, erkjenner du, at selv om vi streber etter å beskytte dine personlige opplysninger, at (i) det er sikkerhets- og personvernbegrensninger på Internett som er utenfor vår kontroll; (ii) sikkerheten, integriteten og personvernet til all informasjon og data som utveksles mellom deg og nettstedet og tjenestene, ikke kan garanteres; og (iii) slik informasjon og data kan sees eller manipuleres under transport av en tredjepart, til tross for best mulig innsats.

Ettersom sikkerheten til personlig informasjon delvis avhenger av sikkerheten til enheten du bruker til å kommunisere med oss​​og sikkerheten du bruker for å beskytte legitimasjonen din, må du ta passende tiltak for å beskytte denne informasjonen.

Brudd på data

I tilfeller hvor vi blir klar over at sikkerheten til nettstedet og tjenestene er blitt kompromittert eller at brukernes personopplysninger er blitt avslørt til tredjeparter som ikke er relatert som følge av ekstern aktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, sikkerhetsangrep eller svindel, forbeholder vi oss retten til å treffe rimelig passende tiltak, inkludert, men ikke begrenset til, etterforskning og rapportering, samt melding til og samarbeid med rettshåndhevende myndigheter. I tilfelle databrudd, vil vi gjøre en rimelig innsats for å varsle berørte personer hvis vi mener at det er en rimelig risiko for skade på brukeren som følge av bruddet eller hvis varsel er påkrevd på annen måte ved lov. Når vi gjør det, legger vi ut en melding på nettstedet eller tjenestene, samt sender deg en e -post.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre denne policyen eller vilkårene knyttet til nettstedet og tjenestene når som helst etter eget skjønn. Når vi gjør det, vil vi revidere den oppdaterte datoen nederst på denne siden, legge ut et varsel på hovedsiden på nettstedet, sende deg en e -post for å varsle deg, eller sende melding i tjenestene. Vi kan også gi deg beskjed på andre måter etter eget skjønn, for eksempel gjennom kontaktinformasjonen du har oppgitt.

En oppdatert versjon av disse retningslinjene trer i kraft umiddelbart etter at den reviderte policyen er lagt ut med mindre annet er spesifisert. Din fortsatte bruk av nettstedet og tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen for den reviderte policyen (eller en annen handling spesifisert på det tidspunktet) vil utgjøre ditt samtykke til disse endringene. Imidlertid vil vi ikke, uten ditt samtykke, bruke dine personlige opplysninger på en måte som er vesentlig annerledes enn det som ble oppgitt da dine personlige opplysninger ble samlet inn.

Aksept av denne policyen

Du erkjenner at du har lest denne policyen og godtar alle vilkårene og betingelsene. Ved å få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene og sende inn informasjonen din godtar du å være bundet av disse retningslinjene. Hvis du ikke godtar å overholde vilkårene i disse retningslinjene, har du ikke autorisasjon til å få tilgang til eller bruke nettstedet og tjenestene.

Ta kontakt med oss

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller klager angående disse retningslinjene, informasjonen vi har om deg, eller hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, oppfordrer vi deg til å kontakte oss ved hjelp av detaljene nedenfor:

Adresse:

Marine Dynamics AS

Hattvikveien 2

8373 Ballstad

Norge

Epost: post@marinedynamics.no

Vi vil prøve å løse klager og tvister og gjøre alle rimelige anstrengelser for å respektere ditt ønske om å utøve rettighetene dine så raskt som mulig og uansett innenfor de tidsfristene som er gitt av gjeldende databeskyttelseslover.

Sist oppdatert: 13.6.2022

Marine Dynamics AS

Hattvikveien 2
8373 Ballstad

Org.nr.: 927 411 644

Kontakt oss

760 84 000

post@marinedynamics.no